Historia

Skąd się wzięło SREBRO w Legnicy?

 

 

Legnica jest niemal stutysięcznym, historycznym miastem leżącym na Dolnym Śląsku w południowo-zachodniej Polsce, w regionie od wieków słynącym z bogactw naturalnych – złóż złota, srebra i miedzi. Dziś prosperują tutaj kopalnie i huty, produkujące miedź i srebro na światową skalę. Artystycznym śladem tej, wyrażającej specyfikę regionu Zagłębia Miedziowego, działalności jest Legnicki Festiwal SREBRO.

Galeria Sztuki w Legnicy od ponad czterdziestu lat specjalizuje się w prezentacji i promocji współczesnej biżuterii i obiektów artystycznych wykonanych głównie ze srebra. Co roku organizuje Legnicki Festiwal SREBRO wraz z jego głównym wydarzeniem: Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej, realizuje wystawy artystów polskich i zagranicznych, publikuje katalogi wystaw, organizuje sesje popularnonaukowe, pokazy biżuterii, konkursy i warsztaty złotnicze.

Minęło już ponad 40 lat od momentu pierwszego oficjalnego i autorskiego pokazu srebrnej biżuterii w Legnicy, zorganizowanego przez Marka Nowaczyka. Jego pomysł padł na podatny grunt – w imprezę bardzo szybko zaangażowało się wielu artystów i miłośników sztuki złotniczej. Marek Nowaczyk był komisarzem niemal wszystkich Przeglądów do 1998 roku. Pierwsze pokazy biżuterii autorskiej organizowali wspólnie Galeria BWA – Czarna Galeria – jak wówczas nazywała się Galeria Sztuki, Desa oraz Okręgowe Muzeum Miedzi. Imprezę w niedługim czasie pod swoje skrzydła wzięła sama Galeria, która kontynuuje ją po dziś dzień. Na przełomie lat 1999/2000 stanowisko głównego konsultanta SREBRA powierzone zostało profesorowi Sławomirowi Fijałkowskiemu. W ostatnich 20 latach miał on bezpośredni wpływ na kształt kierunek rozwoju wydarzenia, które w tym okresie zyskało międzynarodową rangę, stając się jedną z głównych platform prezentacji współczesnej biżuterii artystycznej w Europie. W latach 2006-2019 bezpośrednią opiekę nad organizacją LF SREBRO sprawowała początkowo współkuratorka, a po czasie kuratorka Monika Szpatowicz.

 

 

O Festiwalu

Od ponad 40 lat Galeria Sztuki w Legnicy specjalizuje się w promowaniu współczesnej biżuterii i obiektów artystycznych. Legnicki Festiwal SREBRO to jedna z najważniejszych imprez kształtujących życie kulturalne regionu i budujących jego wizerunek na forum międzynarodowym. W jego ramach co roku w maju odbywa się Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej, a także liczne wystawy indywidualne, grupowe, szkół artystycznych. W trakcie trwania Festiwalu mają miejsce również wydarzenia towarzyszące – seminarium teoretyczne, pokazy, debaty, warsztaty, koncerty.

Szukaj